Bijzondere collecties UvA - Museum

For information:

Oude Turfmarkt 129, Amsterdam
tel. +31 205 257 300 
web. Website