Bijzondere collecties UvA - Musée

Pour information:

Oude Turfmarkt 129, Amsterdam
tel. +31 205 257 300 
web. Website