Normaal Amsterdams Peil - Museum

Normaal Amsterdams Peil - 1 Normaal Amsterdams Peil (December 2018) - #2Normaal Amsterdams Peil (December 2018) - #3Normaal Amsterdams Peil (December 2018) - #4Normaal Amsterdams Peil (December 2018) - #5Normaal Amsterdams Peil (December 2018) - #6

In de passage tussen Stadhuis en Nationale Opera & Ballet op het Waterlooplein is het enige echte Normaal Amsterdams Peil (NAP) te zien: een bronzen knop geeft exact de hoogte aan. Het NAP is de maatstaf geworden voor hoogtemetingen in vrijwel alle Europese landen.

Naast dit ijkpunt rijzen drie glazen kolommen uit de vloer. Het water in twee ervan geeft de actuele eb- of vloedstand aan van de zee bij Vlissingen en IJmuiden. Angstaanjagend is het waterniveau in de derde kolom; daarin staat het water tot bijna vijf meter boven NAP. Zo hoog reikte het zeewater tijdens de watersnoodramp in Zeeland in 1953. Op de muur in de hal, naast de drie waterkolommen, is een groot kunstwerk te zien met daarop een dwarsdoorsnede van Nederland. Het geeft weer welke delen van Nederland boven of onder het nulpunt liggen.

Normaal Amsterdams Peil

Het NAP is gebaseerd op het Amsterdams Peil, dat in 1684 tot stand kwam door het meten van de eb en vloed standen van het IJ gedurende het voorgaande jaar. Destijds stond het IJ nog in open verbinding met de zee. Het Amsterdamse Peil was in de zeventiende eeuw in de Amsterdamse sluizen en dijken vastgelegd door middel van een horizontale groef. Toen men later tot de ontdekking kwam dat niet alle groeven op dezelfde hoogte zaten, werd het 'Normaal Amsterdams peil' of te wel het N.A.P. gedefinieerd. Het originele NAP punt ligt onder de Dam in Amsterdam en is 1988 verplaatst naar het stadhuis (de Stopera). Hier is het gewoon voor iedereen te bewonderen. Alle waterstanden in Nederland worden ten opzichte van dit gemiddelde zeeniveau aangegeven.

Europa

Om de verschillen tussen hun nationale hoogtesystemen weg te werken hebben de landen van de Europese Unie hun hoogtesystemen aan elkaar verbonden. Voor dit Europese hoogtesysteem met de naam EVRS (Europees Verticaal Referentie Systeem) heeft men het NAP als Nul-Punt (basis) gekozen, hetgeen de grote betekenis van het NAP ook in internationaal verband onderstreept. Via het EVRS wordt tegenwoordig het NAP dus in de gehele Europesche Unie gebruikt.

Verder is Normaal Amsterdams Peil nabij de volgende bezienswaardigheden: Xtracold Icebar (±125 m), Our House Amsterdam (±175 m), Hermitage Amsterdam (±225 m), Rembrandthuis (±225 m) & Joods Museum (±225 m).

Voor informatie:

Amstel 1, Amsterdam
web. Website